Międzynarodowe Targi Budowlane FOR ARCH,

W dniach od 19 do 23 września 2017 r. przebiegać będą w Pradze 28. Międzynarodowe Targi Budowlane FOR ARCH, na których co roku prezentowane są najnowsze osiągnięcia branży budowlanej. Stoiska na targach organizują nie tylko wiodący producenci, dostawcy i rzemieślnicy budowlani, lecz także inwestorzy, deweloperzy oraz przedstawiciele innych dziedzin usługowych i produkcyjnych związanych z tą branżą.

Targi FOR ARCH, jako największe i mające najdłuższą tradycję targi budowlane w Czechach, stanowią dla czeskich i zagranicznych wystawców znakomitą okazję do prezentacji swych wyrobów i usług na rynku europejskim.

Równolegle z targami For Arch przebiegać będą targi technologii grzewczych i chłodzących For Therm (po raz 8.), targi budownictwa drewnianego For Wood (po raz 12.), targi chemii budowlanej i wyposażenia bezpieczeństwa For Stav (po raz 2.) oraz targi technologii basenowych i saun Baseny, Sauny & SPA (po raz 12.).

FOR ARCH TO:

 • największe i najczęściej odwiedzane targi budowlane w Republice Czeskiej, z udziałem wystawców zagranicznych;
 • targi budowlane o najdłuższej tradycji w RCz;
 • spotkania czołowych producentów i dostawców;
 • przekrój wszystkich obszarów branży budowlanej (finanse, realizacja projektów budowlanych, rzemiosło i technologie budowlane, materiały i produkty budowlane, maszyny budowlane itp.);
 • udział przedstawicieli inwestorów, deweloperów, producentów, dostawców, rzemieślników i specjalistów z innych obszarów związanych z branżą budowlaną;
 • praktyczne pokazy rzemiosła budowlanego;
 • profesjonalny program towarzyszący – konferencje, seminaria, warsztaty;
 • szeroka kampania medialna w Republice Czeskiej i za granicą;
 • ogólnokrajowe konkursy zawodowe.

Pragniemy poinformować, że EUROTRADER321 organizuje stoisko informacyjno-promocyjne na ww. targach. Przedsiębiorcy polscy zainteresowani promocją swoich wyrobów i usług,  o Kontakt info@eurotrader321.pl te.+48690004143

EUROTRADER321 ponadto uprzejmie informuje o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach B2B w trakcie największych czeskich targów budowlanych FOR ARCH w Pradze. W zeszłorocznych spotkaniach B2B w trakcie targów FOR ARCH udział wzięło 121 firm z 123 państw. W trakcie jednego dnia odbyło się 258 spotkań B2B.

Statystyki targów For Arch 2016

 • Liczba wystawców: 841
 • Liczba wystawców zagranicznych: 67
 • Liczba państw: 15
 • Powierzchnia wystawiennicza netto: 20 860 m2
 • Powierzchnia wystawiennicza brutto: 39 203 m2
 • Liczba odwiedzających: 71 102
 • Liczba akredytowanych dziennikarzy: 167

Menadżer do kontaktów z wystawcami zagranicznymi:Jan Bajkowski Tel.+48603903979

Międzynarodowe targi rolno-spożywcze Ziemia Żywicielka

Polski akcent
EUROTRADER321 uczestniczy

W dniach od 24 do 29 sierpnia 2017 r. przebiegać będą w Czeskich Budziejowicach 44. międzynarodowe targi rolno-spożywcze Ziemia Żywicielka, na których co roku prezentowane są najnowsze osiągnięcia oraz oferta firm w tej branży. Stoisko informacyjno-promocyjne na targach organizuje EUROTRADER321

Ziemia Żywicielka to jedyne w 2017 r. wydarzenie tego typu, które obejmuje cały sektor rolno-spożywczy, w tym produkcja roślinna i zwierzęca, pasze, maszyny rolnicze, produkcja spożywcza, gospodarka leśna i wodna, usługi dla rolnictwa oraz agroturystyka.

W 2016 r. swoją ofertę prezentowało 381 wystawców z 34 państw (wystawcy zagraniczni stanowili 4% ogółu). Targi corocznie odwiedza ponad 100 tys. osób.

CAUCASUSBUILD 2017 – XXII MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 16.05.2017 – 19.05.2017 | Gruzja

CAUCASUSBUILD 2017 – XXII MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ      16.05.2017 – 19.05.2017 | Gruzja

Caucasus Build  Największe targi budowlane i wyposażenia wnętrz w regionie Kaukazu,   http://buildexpo.ge/

KILKA SŁÓW O IMPREZIE TARGOWEJ

Tematyka targów CaucasusBuild obejmuje:

 • Wyposażenie dla budownictwa,
 • Łazienki, instalacje sanitarne,
 • Materiały budowlane, narzędzia,
 • Heat-vent

CHCESZ OTRZYMAĆ OFERTĘ?

Jeśli chcesz by Eurotrader321 cie reprezentował  w tych targach, to skontaktuj się z nami info@eurotrader321.pl

 

Poszukujemy nowych Agentów do naszej Grupy Menadżerskiej

Eurotrader 321 to Grupa Agentów specjalizujących się w poszukiwaniu zbytu w kanale Nowoczesnym i Tradycyjnym Poszukujemy nowych Agentów do naszej Grupy w przypadku zainteresowania proszę o Kontakt Tel. 0048 603903979 lub Tel. 0048 690004143 info@eurotrader321.pl nasza strona www.eurotrader321.pl

Pomagamy przy otwarciu Własnego Sklepu Spożywczego

Pomagamy przy otwarciu Własnego Sklepu Spożywczego

Zapraszamy do programu Partnerskiego Sklepy GROSIK 24

Oczekujemy:

Gotowości do prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorczości.
Motywacji do pracy.
Umiejętności kierowania zespołem pracowników.
Podstawowej znajomości obsługi komputera.
Doświadczenie w handlu będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

Brak opłat Fraczyzowych
Pomoc przy Wyposażeniu Sklepu
Gwarantowane wynagrodzenie, zależne od zaangażowania i wyników pracy,
Wsparcie i doradztwo w zakresie uruchomienia i prowadzenia sklepu,
Dostawy towaru, cała Europa
Wsparcie marketingowe i pakiet działań promocyjnych,
Szkolenie przygotowujące do realizacji powierzonych zadań,
Sprawdzone rozwiązania poparte wieloletnim doświadczeniem,
Możliwość rozwoju zawodowego.
www.eurotrader321.pl Tel 0048 690004143 info@eurotrader321.pl

Dobre prognozy do eksportu polskich towarów do Gruzji w najbliższych latach!

 

Podstawą współczesnej gospodarki gruzińskiej jest uprawa owoców cytrusowych, winogron, herbaty, orzechów laskowych, warzyw i trzody chlewnej. Do głównych gałęzi przemysłu tego kraju zaliczyć należy przemysł hutniczy, lotniczy, wydobywczy (mangan i miedź), chemiczny oraz produkcję wina i wód mineralnych, wyrobów drewnianych, komponentów maszyn i urządzeń elektrycznych. Na początku lat 90-tych XX w., w rezultacie wystąpienia szeregu czynników (rozpad ZSRR, konflikty wewnętrzne w Abchazji i Południowej Osetii, brak stabilizacji politycznej), Gruzja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. W 1995 r. Gruzja, przy wsparciu ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, rozpoczęła proces stabilizacji gospodarki. Wprowadzono wymienialność waluty narodowej, sprywatyzowano handel i drobną wytwórczość, stworzono bazę prawną dla rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Procesy transformacji rynkowej są nadal kontynuowane – realizowany jest program prywatyzacyjny
i podejmowane są działania w zakresie liberalizacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki liberalnemu prawu pracy i niskim obciążeniom fiskalnym Gruzja znajduje się w czołówce państw przyjaznych inwestorom. Wg. raportu – Doing Business z 2014r. państwo to znajduje się pod tym względem na 8 miejscu w świecie.

Liberalna polityka handlu zagranicznego oraz chęć zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowią obecnie główne zasady polityki gospodarczej Gruzji, co wiąże się
z uproszczonym systemem handlu zagranicznego oraz procedur celnych, niskimi cłami importowymi, a także minimalnymi regulacjami pozataryfowymi. Liberalne środowisko inwestycyjne i równe podejście do inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych sprawia, że kraj ten jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Ze względu na położenie geopolityczne Gruzji, rozwój gospodarki kraju jest przede wszystkim związany z prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniem branży transportowej. Na dzień dzisiejszy, położenie geopolityczne Gruzji odgrywa istotną rolę
w życiu gospodarczym i politycznym kraju. Gruzja znajduje się na skrzyżowaniu Europy i Azji, gdzie prowadzony jest transport ładunków strategicznych. Dlatego jednym z głównych priorytetów rządu Gruzji jest skoordynowane działanie w dziedzinie transportu, modernizacja i budowa infrastruktury transportowej zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także pełna harmonizacja ustawodawstwa kraju w tej dziedzinie z prawem międzynarodowym. Nie bez znaczenia dla rządzących pozostaje rozwój sektora rolno-spożywczego, turystyki oraz komunikacji, technologii informacyjnych i usług pocztowych.

Wymiana handlowa z Polską (mln USD )

  2012 2013 2014 2015 Dynamika

2015

2014

I-IV 2016 Dynamika I -IV 2016 I -IV 2015
Eksport 86,8 102,0 103,3 88,3 86 29,2 111,2
Import 9,6 19,5 21,4 42,2 197,5 3,9 52,3
Obroty 96,4 121,5 124,7 130,5 105,2 33,1 98,1
Saldo 77,1 82,5 81,9 46,1 25,3
Źródło: GUS

 

 

Według danych za 2015 r. wzajemne obroty wyniosły 130,5 mln USD (wzrost o 5% w stosunku do roku 2014) , w tym polski eksport 88,3 mln USD (spadek o 14%) , import wyniósł 42,2 mln USD (wzrost o 98%). Według wstępnych danych za okres I-IV 2016 r. wzajemne obroty wyniosły 33,1 mln USD (spadek o 1,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2015r.), w tym polski eksport 29,2 mln USD (wzrost o 11,2%) , import wyniósł 3,9 mln USD (spadek o 47,7 %). Według wstępnych danych z 2015 r. ok. 1000 polskich firm eksportuje swoje towary do Gruzji, a 140 firm importuje.

Potencjalne dziedziny współpracy

 

Gruzja jest niewielkim, ale perspektywicznym rynkiem, z wyjątkowo korzystnymi warunkami dla prowadzenia biznesu. Dotychczasowa aktywność polskich firm w Gruzji koncentruje się na współpracy z lokalnymi importerami/dystrybutorami. Możliwości biznesowe dla polskich firm istnieją przede wszystkim w infrastrukturze transportowej (m.in. produkcja autobusów i pojazdów szynowych, infrastruktura drogowa i portowa, modernizacja linii kolejowej), infrastrukturze komunalnej (m.in. gospodarka odpadami, oświetlenia ulic, efektywność energetyczna, gospodarka wodno-ściekowa), energetyce (m.in. kopalnie i elektrownie węglowe, energetyka wiatrowa, hydroenergia), rolnictwie (m.in. eksport technologii, linii produkcyjnych, usługi konsultingowe), przemyśle spożywczym, hotelarstwie i        turystyce (m.in. pensjonaty i hotele 3-gwiazdkowe, spa, parki wodne i linowe, naśnieżnie stoków, dostarczanie technologii IT, gastronomia).images 1